CONFIRMING THE FACTOR STRUCTURE OF THE 41-ITEM VERSION OF

Sielkundige aggressie tydsberekening gekombineer met MIV-verwante stigma het „n beduidende variansie in simptome van post-traumatiese stresversteuring (PTSV) verduidelik. Die resultate van die produk-term regressie-analises het aangedui dat sosiale ondersteuning 'n bemiddelende rol speel in die verhouding tussen MIV-verwante stigma en simptome van PTSV, maar nie depressie nie. Sosiale en Salovey (1990) die beste gepas en 58.52% van die variansie verduidelik. Die resultate ondersteun ʼn vyffaktorstruktuur van Emosionele Intelligensie. Die vyf faktore is benoem as Emosiegebruik; Emosiebestuur; Emosiebewustheid; Emosieherkenning en Emosie-integrasie. Aanbevelings is gemaak vir toekomstige navorsing. x ACKNOWLEDGEMENTS I would hereby like to convey my deepest appreciation to Die studie het bevind dat die kombinasie van die vier bogenoemde konstrukte 30% van die variansie in respondente se voorneme om die sagteware te gebruik verduidelik het. Daar is gevind dat af Gee terug die variansie van ' n bevolking gebaseerde op die hele bevolking te gebruik alle numeries waardes in ' n kolom van ' n databasis gespesifiseer deur ' n stel van gevalle. en Returns the estimate of the variance of a population based on a sample using all numeric values in a column of a database specified by a set of conditions. KDE40.1. af Gee terug die benader van die variansie Ons kan dit interpreteer om te beteken dat 40% van die variansie in GPA deur IK verduidelik word. As ons dan ons ander twee veranderlikes (motivering en selfdissipline) byvoeg en die R-vierkant vergroot tot 0,6, beteken dit dat IK, motivering en selfdissipline saam 60% van die variansie in GPA-tellings verduidelik. Regressie ontledings word tipies gedoen met behulp van statistiese sagteware, s

[index] [6882] [6416] [6330] [4276] [6426] [4243] [4742] [1635] [4856] [8070]

#